מערכות הנעה יוניות

השימוש היעיל אותו עושות מערכות הנעה יוניות בדלק ובאנרגיה חשמלית, מאפשר לחלליות מודרניות לנוע רחוק יותר-מהר יותר-זול יותר מאשר בכל שיטות ההנעה הזמינות כיום.

 

לאחר כ 50 שנות פיתוח מעבדתי, ותוך התבססות על הצלחתן המרהיבה של משימות חלל מהשנים האחרונות, קונה לו המנוע היוני מקום מרכזי בליבה של תוכנית החלל.

 

מערכות ההנעה הקונבנציונאליות - המבוססות על ראקציות כימיות - כמעט והגיעו לגבולות היעילות התאורטיים שלהן, ואינן מאפשרות את השגתן של הרבה מהמשימות, היותר חשובות, המצויות ברשימת היעדים של תוכנית החלל.

מערכות דחף יוניות משמשות כיום לשמירת מסלול בלווייני תקשורת, ובתור מערכות הנעה עיקריות בגששי חלל עמוק.

מערכות אלה הודפות יונים לצורך יצירת דחף, ומסוגלות להעניק לרכבי חלל מהירות מקסימלית גבוהה יותר מאשר כל רקטה הזמינה כיום.

הרצת ניסוי של מנוע הדחף היוני של חללית Deep Space 1

עקרונות פעולה

מבנה המנוע יתואר על בסיס הדיאגרמה, תוך מעבר משמאל לימין.

 

מקור הכוח של המנוע הינה אנרגיה חשמלית. האנרגיה החשמלית משמשת לשתי מטרות עיקריות:

bullet

יינון החומר הנהדף (Propellant)

bullet

האצת היונים והדיפתם לאחור, לצורך יצירת כוח הדחף המניע את החללית.

אטומי החומר הנהדף מוזנים לתא היינון. בתא נחשפים האטומים "למטח" אלקטרונים "הנורים" ממערכת האצה חשמלית. אלקטרון הנתון באטום של החומר הנהדף - הנפגע מאלקטרון מואץ - נחלץ מהאטום שלו ומותיר יון חיובי.

 

 

המגנטים משמשים להגברת יעילות היינון על ידי מיון האלקטרונים כדלקמן:

bullet

אלקטרונים עתירי אנרגיה (אשר "כוחם עדיין במותניהם")  - מוחזרים לתא היינון, לחזרה על התהליך.

bullet

אלקטרונים דלי אנרגיה - נאספים ונשלחים לאלקטרודת הניטרול.

אלקטרודות ההאצה בנויות בצורת רשת המאפשרת לספק פוטנציאל מושך ליונים המצויים בתוך התא, כמו גם פתחים למעברם החוצה. תהליך זה, במסגרתו מואצים היונים הכבדים ונהדפים לאחור, מספק את הדחף לחללית.

קתודת הניטרול מספקת אלקטרונים לזרם היונים הנהדף לאחור.

יש לזכור כי התהליך החל כאשר החללית על כל מרכיביה, לרבות החומר הנהדף, בנויה מאטומים ניטרליים. תהליך היינון מפריד את האטומים הניטרליים של החומר הנהדף:

bullet

ליונים חיוביים

bullet

ואלקטרונים (שליליים)

בהעדר קתודת הניטרול יוותרו האלקטרונים שחולצו בעת היינון בחללית, ויהפכו אותה לבעלת מטען שלילי הגדל עם הזמן. המטען השלילי ימשוך את היונים (החיובים) הנהדפים לאחור - חזרה אל החללית - וייצר כוח הפוך לכוח הדחף.

החומר הנהדף (ה"דלק") הנפוץ הינו גאז קסנון, אשר נבחר מכמה טעמים:

bullet

טבעו האינרטי חשוב לצורך שימורן של אלקטרודות ההאצה. גאז אציל כקסנון אינו נוטה לייצר ראקציות כימיות העלולות לעכל את האלקטרודות. תכונה זו מרכזית בחשיבותה במנוע יונים, המתוכנן לפעולה ארוכה במיוחד.

bullet

אנרגיית היינון שלו, נמוכה יחסית.

bullet

משקלו האטומי הגבוה מיעל את התהליך.

ווריאציות תכנון 

על מנת להתאים לטווח המשימות הרחב המתוכנן על בסיס מנועים יוניים, מתוכננות וריאציות על שלושה מרכיבים עיקריים של המנוע: מקור הכוח-שיטת היינון-שיטת ההאצה.

מקור הכוח

המנועים אשר הוכנסו לשימוש מבצעי עד כה, מתבססים על אנרגיית השמש כמקור הזנה. לדוגמא Deep Space 1:

bullet

הזנה: 2.5KW

bullet

דחף: 92mN

ליצירת כוח דחף גדול יותר, ו/או פעולה במרחקים גדולים מהשמש, מתוכננות טכנולוגיות גרעיניות ליצירת חשמל:

bullet

כור גרעיני המספק 100KW - למשימות עתירות דחף

bullet

רדיואיזוטופים המשמשים ליצירת חום וייצור חשמל בעזרת מנוע סטירלינג.בהספק מתוכנן של  כ  500W  - למשימות ארוכות טווח.

שיטת היינון - וריאציות עיקריות:

bullet

"הפצצת" אלקטרונים

bullet

רזוננס ציקלוטרון אלקטרוני - בעיקרו של דבר משמש ליינון תרמי

bullet

אפקט HALL

שיטת ההאצה - וריאציות עיקריות:

bullet

אלקטרוסטטית (כמוסבר בדוגמא דלעיל)

bullet

אפקט HALL

החללית הארופית SMART 1 - הנעה חשמלית על בסיס אפקט HALL

יעילות השוואתית

פן יעילות מרכזי בהנעה חללית הינו ה"מתקף הסגולי" (Specific Impulse).

המתקף הסגולי מוגדר ככמות התנע אותו מקנה, יחידת מסה של החומר ההודף/נהדף.

נפוצה מדידה של המתקף הסגולי ביחס ליחידת משקל של החומר ההודף, כפי שתישקל בגובה פני הים על כדור הארץ. בקונבנציה זו מתקבל המתקף הסגולי ביחידות של זמן(=משקל/תנע).

כפי שמשתקף בגרף שמשמאל, המתקף הסגולי של מערכות הנעה יוניות גדול פי 10 מהמתקף של מערכות הנעה כימיות.

חשוב לשים לב כי רק חלק לא גדול ממערכות ההנעה המופיעות בגרף, זמינות כיום, ואלו הן:

bullet

מערכות הנעה יוניות - באזור כוח ההדף (Thrust) הנמוך בלבד.( 92mN , במנוע אשר שימש את Deep Space 1.)

bullet

מרבית התחום המצוין ביחס למערכות ההנעה הכימיות.

 

כל שאר מערכות ההינע, לרבות המערכות המופיעות בתחום הביניים של ערכי המתקף הסגולי - אינן זמינות עדיין לשימוש מבצעי.

התאמת המשימה לשיטת ההנעה 

מאפיינים השוואתיים של ההנעה היונית

היות ומערכות ההנעה היוניות הזמינות כיום מייצרות כוח דחף נמוך במיוחד, האצה/האטה של רכב החלל דורשת פעולת מנוע למשכי זמן ארוכים.

 

המתקף הסגולי הגבוה מבטיח כמה תכונות שקולות:

bullet

בהנתן שינוי תנע נדרש - זהה: משקל החומר ההודף/נהדף נמוך יותר, ועל כן ניתן לשאת מרכיב גבוה יותר של מטען מועיל.

bullet

בהנתן משקל דלק - זהה: ניתן להשיג שינוי תנע - משמעותית גדול יותר.

bullet

בהינתן כי שני הפרמטרים דלעיל - זהים: ניתן להשיג משך משימה משמעותית  ארוך יותר.

(מערכת הייחוס להשוואות שלהלן, הינה מערכת ההנעה הרקטית (הכימית) הישימה.)

ולכן...: המשימות הייחודיות למנועים יוניים

מנועי תיקון מסלול בלוויינים

בעוד לווינים המבוססים על תיקוני מסלול רקטיים, מכלים את הדלק עימו שוגרו תוך כ 10 שנים, מבטיחים הלווינים המבוססים על מנועי יוניים, אורך חיים כפול.

 

מסע בין-כוכבי

שלב השיגור הראשוני, והשגתה של מהירות מסלולית לנוכח כוח משיכה גדול, אינו מעשי ללא הנעה רקטית.

בה במידה, שלבי ההאטה בעת ביקור בפלנטה שכנה, דורשים גם הם הנעה רקטית או אמצעים אחרים.

מאפייני ההנעה של שלב המסע הבין כוכבי מותאמים באורח אופטימלי לתכונות המנוע היוני.

לוויין התקשורת ASTRA 2 A

החללית Deep Space 1

משימות אל מול שיטות הנעה - הווה, עתיד, ועתיד רחוק (עד כה שוגרו משימות רק לחלקו הקרוב של האזור "הירוק")

(הקש על התמונה לקבלת תמונה ברזולוציה מלאה)

פרוט משימות (מהטווח המיידי)

Deep Space 1 - החללית הראשונה

bullet מפגש עם האסטרואידים ברייל  ו KD 1992 (עד כדי מרחק של 27 ק"מ)
bullet שיגור: אוקטובר 1998
bullet משקל שיגור 486 ק"ג
bullet הספק חשמלי: 2500W, מתוכם 2100W עבור המנוע
bullet משקל חומר ה"דלק": 81.5 ק"ג
bullet משך פעולת המנוע:20 חודשים
bullet מהירות מירבית: 16,000 קמ"ש

Smart 1

bullet

משימת מחקר לירח

bullet

שיגור: ספטמבר 2003

bullet

משקל שיגור: 367 ק"ג

bullet

הספק חשמלי זמין למנוע: 1200W

bullet

משקל חומר ה"דלק": 80 ק"ג

bullet

משך פעולת המנוע: 5000 שעות

bullet

שינוי מהירות כולל: 4 ק"מ/שניה

Hayabusa

bullet

מפגש עם האסטרואיד Itokawa, ודגימתו

bullet

שיגור: מאי 2003

bullet

משקל שיגור: 510 ק"ג

bullet

הספק חשמלי: 1000W

bullet

משקל חומרי הדלק

bullet למערכת היונית  65 ק"ג
bullet למערכת הרקטית 50 ק"ג

bullet

המנוע העיקרי - מנוע יוני - כוח דחף: 20mN

Dawn

bullet

מפגש עם הפרוטו-פלנטות: וסטה וצרס

bullet

שיגור: קיץ 2007

bullet

משך פעולת המנועים: 6 שנים

bullet

שינוי המהירות הכולל אותו יידרש רכב החלל להשיג: 10 ק"מ/לשניה.

bullet

יותר מאשר כל מערכת הנעה חללית מאז ומעולם.

bullet

שינוי מהירות שכזה בעזרת מערכת הנעה רקטית היה דורש משקל שיגור כה גבוה(עקב כמויות הדלק הנדרשות), עד כדי פסילת המשימה