איה פלוטו ?

פלוטו, אשר עד לא מזמן נמנה על כוכבי הלכת, סווג לאחרונה כגרם שמיים מסוג חדש.

הרכבו, גודלו ומסלולו של פלוטו, חריגים ביחס ל8 כוכבי הלכת האחרים. עובדה זאת, יחד עם הגילוי של גרמי שמיים דומים נוספים, יצרו את הבסיס הלוגי להגדרתה של קטגוריה חדשה.

בדיאגרמה שלהלן, ניכר מסלולם החריג של הגופים הסמוכים לפלוטו.