בשמים היום

ב 20 למרץ, חוצה השמש את קו המשווה השמיימי וכל תושבי כדור הארץ חווים שיוויון בין היום ללילה.

ב 24 לפברואר השביט לולין חלף בקרבה המירבית לכדור הארץ. תמונת היום מתעדת את המשך מסעו. בקישורים, מראות השביט מנקודות תצפית שונות.

 

מפת שמי הלילה לינואר פברואר. קבוצות הכוכבים, הפלנטות והכוכבים בעלי הנראות היותר גדולה.

"מפגש" משולש בשמי הערב. נוגה וצדק במשחק "כיסאות מוזיקליים". ב 1 לדצמבר, הצטרף הירח "למשחק"

ב 13 לדצמבר וב 10 לינואר, עלה ירח מלא גדול במיוחד, בזכות צרוף מקרים בלתי שכיח: באותו מועד היה הירח בנקודה הקרובה ביותר במסלולו סביב כדור הארץ.