תמונת היום באסטרונומיה

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.


18 באוגוסט 2015


מכריזים על השביט קטלינה
Image Credit & Copyright: Ian Sharp

הסבר: האם יהפוך השביט קטלינה נראה בעין בלתי מצויידת? בהנתן אי-הוודאות הסובבת שביטים, איש אינו יכול לומר בוודאות, אך דומה כי יהיה זה הימור סביר. השביט נתגלה ב2013 במסגרת תצפיות בסקר השמים קטלינה. מאז, התגברה מידת הבוהק של השביט C/2013 US10 באופן קבוע, והוא כבר עבר את עוצמה 8, מספיק עבור נראות במשקפת ובתצלומי חשיפה ארוכה. עת השביט מתקרב אל מערכת השמש הפנימית, עוצמת ההארה שלו בוודאי תתגבר, יתכן כי כבר באוקטובר, במידה שתאפשר לראותו בעין ערומה. שיא העוצמה צפוי בחלק האחרון של נובמבר. השביט ישהה ברוב הזמן, עד למחצית דצמבר, בשמי חצי הכדור הדרומי. אז יוליך אותו מסלולו המאוד מוטה אל שמי החצי הצפוני. בתצלום השביט קטלינה עם הילה ירוקה ושני זנבות גדלים.

תרגום: ראשית מדע