תמונת היום באסטרונומיה

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.


15 באוגוסט 2018

שיגורו של גשש השמש פארקר
Image Credit & Copyright: John Kraus

הסבר: מהו העיתוי המיטבי לשיגור גשש אל השמש? התשובה שכעת הפכה ההסטורית - וכלל אינה בדיחה, אלא ממש התרחשה בסוף השבוע האחרון - הינה... בלילה.  בלילה, לא רק משום שחלון השיגור עבור גשש נאס״א פארקר (NASA's - Parker Solar Probe - PSP) התרחש בחלקו, בלילה, אלא גם משום שרוב המכשור בPSP מתוכנן לפעול בצילו של מגן מובנה -- היוצר למעשה סוג של לילה אינסופי בסמוך לשמש. שנים תחלופנה בעוד הPSP יאבד מספיק אנרגיה מסלולית על מנת להתקרב אל השמש, תוך 7 חליפות אל מעבר לנוגה. בסופו של תהליך מתוכנן PSP לחלוף בקרבה מסוכנת אל השמש, הקרבה הגדולה מאז ומעולם - עד כדי 9 פעמים רדיוס השמש. במרחק זה צפוי כי בצד ״היום״ של המגן תגענה הטמפרטורות עד כדי 1,400 מעלות צלסיוס -- חם מספיק על מנת להתיך את מרבית סוגי הזכוכית. בצד ״הלילה״, לעומת זאת, תשרורנה טמפרטורות ״חדר״ בקרוב. המטרה העיקרית של משימת PSP אל השמש הינה לשפר את הבנתה של האנושות ביחס להתפרצויות השמש, המשפיעות הן על הלוויינים המלאכותיים והן על רשת החשמל. בתצלום מתועד השיגור הלילי של הPSP על גבי רקטה מסוג דלתא 4 כבדה - של תאגיד יונייטד לאונץ׳ אליינס, בשחר יום א.


תרגום: ראשית מדע