תמונת היום באסטרונומיה

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.


18 באוגוסט 2018

לראות את טיטאן
Image Credit: VIMS TeamU. ArizonaU. NantesESANASA

הסבר: עטוי אטמוספירה צפופה, טיטאן ירחו הגדול של שבתאי, קשה לתצפית. חלקיקים קטנים באסטמוספירה הגבוהה שלו יוצרים אובך כמעט בלתי חדיר, עקב פיזור עז של אור באורכי גל נראים והסתרת פני השטח של טיטאן מעיניים בוחנות. הדמיית פני השטח של טיטאן באור אינפרא-אדום מאפשרת תצפית טובה יותר, שכן הפיזור והבליעה באטמוספירה, באורכי גל אלה, קטן יותר. בתצלום למעלה מקיפים את דמות האור הנראה של טיטאן כמה מהצילומים האיכותיים ביותר של הירח המרתק - באור אינפרא-אדום.  6 ההדמיות המוצגות בצבעים מלאכותיים, משקפות עיבוד מידע שנתקבל מהלך 13 שנות הדמיה באינפרא-אדום כפי שנצפו בידי ספקטרומטר המיפוי הנראה והאונפא-אדום (VIMS - Visual and infrared Mapping Spectrometer) על פני רכב החלל קאסיני. התצלום מאפשר השוואה חדה בין הדמיות אלה, להדמיית האור הנראה - מקאסיני.


תרגום: ראשית מדע