תמונת היום באסטרונומיה

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.


20 בדצמבר 2015

כדור ארץ חשוך והבזק אדום
Image Credit: ISS, Expedition 31 Crew, NASA

הסבר: יש מרכיב מאוד חריג בתמונה זו של כדור הארץ -- האם הצלחתם לאתרו? תופעה רגעית אשר נחשבה בעבר לבדיה, נתנת לזיהוי, אם רק תדעו היכן להביט. התצלום דלעיל, תועד בחלקו האחרון של חודש אפריל מתחנת החלל הבינלאומית (ISS - International Space Station) המקיפה את כדור הארץ. ניתן לזהות את לוחות השמש המוכרים בחלק השמאלי המרוחק, וחלק מהזרוע הרובוטית, בחלק הימני. התופעה הנדירה מכונה הבזק אדום וניתן לראותה - גם אם באופן קלוש - מעל האזור הבוהק בחלקו הימני של הצילום. ההבזק האדום כמו גם הבוהק בצילום הינם סוגים שונים של ברק. על אף שקיימים דיווחים על הבזקים כבר יותר מ300 שנה, הם תועדו באופן מקרי בצילום לראשונה ב1989. מרבית מאפייני ההבזק לוטים עדיין בערפל, דוגמת מקורם, השפעתם על המעגל החשמלי הגלובלי באסטמוספירה, והאם הם קשורים באיזשהו אופן לתופעות ברקים נוספות באטמוספירה הגבוהה , דוגמת סילונים כחולים או הבזקי גאמא יבשתיים.

תרגום: ראשית מדע