תמונת היום באסטרונומיה

 

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.

 

28 בפברואר 2010

עקרון האיסור של פאולי: מדוע גופינו אינו קורס

קרדיט וזכויות יוצרים: (Andrew Truscott & Randall Hulet (Rice U.

 

הסבר: מדוע חומר אינו מצטופף במרוכז? אותו עיקרון אשר מגן על כוכבי נויטרונים וכוכבים מסוג ננס לבן מפני קריסה אל עצמם, הוא זה המגן על אנשים מפני קריסה אל עצמם והוא זה האחראי לכך שחלל ריק מהווה חלק ניכר מהחומר. התופעה הנצפית מוכרת כעיקרון האיסור של פאולי. העיקרון קובע כי שפרמיונים זהים - ממרכיבי היסוד של החומר - אינם יכולים להמצא באותו מקום, באותו זמן ובאותה אוריינטציה. הסוג השני של מרכיבי החומר, בוזונים, חסרים מאפיין זה, כפי שהומחש לאחרונה ביצירתו של עיבוי בוז-איינשטיין. בתחילתו של העשור, הומחש עקרון פאולי באופן ויזואלי כמוצג בתמונה למעלה בה מוצג ענן המורכב משני איזוטופים של ליתיום -- הענן השמאלי מורכב מבוזונים והענן הימני מפרמיונים. עת הטמפרטורה יורדת, הבוזונים מתקבצים יחדיו ואילו הפרמיונים נותרים מרוחקים זה מזה. מאפייניו הפיזיקליים של עיקרון פאולי ממשיכים להוות נושא למחקר.

 

תרגום:ראשית מדע