תמונת היום באסטרונומיה

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.


11 ביוני 2019

See Explanation.
Moving the cursor over the image will bring up an annotated version.
Clicking on the image will bring up the highest resolution version
available.

ערפילית המערה באינפרא-אדום משפיצר
Image Credit: NASAJPL-CaltachSpitzer Space Telescope

הסבר: מה מתרחש בתוך, ובסביבת - ערפילית המערה? על מנת לסייע בהבנת הדברים, צפה טלסקופ החלל שפיצר אל תוככי אזור יוצר-כוכבים אפל-אופטית זה, בארבעה גווני אינפרא-אדום. ערפילית המערה, המקוטלגת כ Sh2-155, בוהקת למדי באור אינפרא-אדום, וחושפת פרטים לא רק של עמודי גז ואבק, אלא גם של צביר הכוכבים פולט האור - בחלקו העליון של התצלום. הבוהק האדום בסמוך לכניסה למערה נוצר בידי אבק אשר הולהט בידי כוכבים צעירים בוהקים. מימין מצוי קפאוס B, צביר כוכבים אשר נוצר בעבר מאותו ענן גז ואבק. כוכבים מעניינים נוספים בקפאוס נחשפים גם הם באור אינפרא-אדום, לרבות אלה המאירים ערפילית צעירה יותר בכיוון תחתית הצילום, כמו גם כוכב נמלט היוצר גל הלם, בגוון אדום בסמוך למרכז התמונה. האזור המתועד בתצלום משתרע על פני כ 50 שנות אורומצוי במרחק של כ 2,500 שנות אור בכיוון קבוצת הכוכבים קפאוס (מלך אתיופיה).


תרגום: ראשית מדע