תמונת היום באסטרונומיה

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.


3 ביוני 2017


מעבר קרוב לצדק
 Image Credit: NASA, Juno, SwRI, MSSS, Gerald Eichstadt, Sean Doran

הסבר: ב19 במאי, חלף רכב החלל ג׳ונו שוב בסמוך לצדק, כחלק ממסלול ההקפה שלה בן 53 ימים סביב ענק הגז השולט של מערכת השמש. סדרת 14 המסגרות האנכיות המרכיבות את הצילום - תוצרי מצלמתו של ג׳ונו בצרוף מידה של העצמת צבעים - מתעדת את הפרספקטיבה המשתנה במהירות של רכב החלל במהלך שתי שעות המעבר. המסגרת העליונה מתחילה במבט אל הקוטב הצפוני של צדק, ממשיכה לעבר אזור המשווה, ומשם לאזור הקוטב הדרומי (המסגרות התחתונות). המסגרות השביעית והשמינית, עם שדה הראיה המתכווץ,  הן תקריבים. הן צולמו בהפרש של ארבע דקות האחת מהשניה, מיד לפני שרכב החלל הגיע בפעם ה6 לנקודה הקרובה ביותר במסלולו, לצדק. המסגרות האחרונות בסדרה מתעדות מערכות סערה אובאליות לבנות, ״מחרוזת הפנינים״ של צדק, ובהמשך את אזור הקוטב הדרומי של צדק, במבט מהחללית המתרחקת.


תרגום: ראשית מדע