תמונת היום באסטרונומיה

 

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.

 

5 בספטמבר 2010

GRO J1655-40: עדויות לחור שחור מסתחרר

 קרדיט וזכויות יוצרים : April Hobart, CXC

 

הסבר: במרכז מערבולת הגז הלוהט מצוי, ככל הנראה, אובייקט אשר מעולם לא נצפה ישירות: חור שחור. בחינת האור הבוהק הנפלט מהגז המסתחרר מעידה לא פעם על נוכחותו של חור שחור, ולעתים אף על חלק ממאפייניו. הגז סביב GRO J1655-40 למשל, מהבהב בקצב של כ450 פעם בשניה. בהנתן הערכות עבר ביחס למסתו של האובייקט במרכז - של כ7 פעמים מאסת השמש - הסבר אפשרי להבהוב המהיר הינו חור שחור המסתחרר במהירות רבה. המנגנון הפיזיקלי האחראי ליצירת ההבהוב - כמו גם תנודות מחזוריות-בחלקן - בדיסקות ספיחה המקיפות חורים שחורים וכוכבי נויטרונים, הינו נושא למחקר פעיל נרחב.

 

תרגום: ראשית מדע