תמונת היום באסטרונומיה

 

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.

 

6 בספטמבר 2009

מומנט הדיפול של קרינת הרקע: תנועה מהירה ביקום 

קרדיט: DMR, COBE, NASA, Four-Year Sky Map

 

הסבר: כדור הארץ אינו מצוי במנוחה. כדור הארץ נע סביב השמש. השמש, מקיפה את מרכז גלקסיית שביל החלב. גלקסיית שביל החלב מצויה במסלול כחלק מקבוצת הגלקסיות המקומית. הקבוצה המקומית נופלת אל עבר צביר הגלקסיות בתולה. יחד עם זאת, כל המהירויות הללו נופלות מהמהירות בה כל הגופים האלה יחדיו נעים ביחס לקרינת הרקע הקוסמית בגלי מיקרו  cosmic microwave (background radiation (CMBR. תרשים השמים הכולל שלמעלה, אשר תועד על ידי הלוויין COBE, הקרינה בכיוון התנועה של כדור הארץ מוסחת לכחול, ועל כן חמה יותר, בעוד הקרינה בצידם השני של השמים מוסחת לאדום ועל כן קרה יותר. התרשים מעיד כי הקבוצה המקומית נעה במהירות של כ 600 קילומטרים לשניה, ביחס לקרינה בראשיתית זו. מדידת מהירות גבוהה זו היתה בלתי צפויה ועדיין לא זכתה להסבר. מדוע אנו נעים כה מהר? מה מצוי שם ?

 

תרגום: ראשית מדע