תמונת היום באסטרונומיה

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.


9 בינואר 2020

מהנקודה המסלולית הקרובה ביותר ועד לרחוקה ביותר
Image Credit & CopyrightIan Griffin - Otago Museum

הסבר: הנקודה הקרובה ביותר (פריהליון) במסלולו של כדור הארץ סביב לשמש ב2020 התרחשה ב 5 לינואר. יחד עם זאת המרחק אל השמש אינו קובע את עונות השנה. עונות השנה נקבעות כתוצאה מנטיית ציר הסיבוב של כדור הארץ, כך שינואר מהווה עדיין חורף בחצי הכדור הצפוני, וקיץ בחצי הדרומי. לעומת זאת גודלה הנראה של השמש כן מושפע מהמרחק, כך שב5 לינואר השמש נראתה בשיא גודלה. התצלום המשולב המוצג מאפשר להשוות בחדות בין שני תצלומים של השמש, אשר בוצעו מכדור הארץ מבעד לאותו טלסקופ ומצלמה. החצי השמאלי תועד בזמן המעבר הקרוב של 2020. הימני תועד שבועות ספורים בלבד לפני ה4 ביולי 2019, הנקודה הרחוקה ביותר של כדור הארץ במסלולו. השינוי בקוטרה הנראה של השמש בין הנקודה הקרובה ביותר, לזו הרחוקה - קשה להבחנה בדרך כלל ומסתכם במעט יותר מ 3%. הפריהליון של 2020 והאפהליון (הנקודה הרחוקה ביותר) של 2019 - הינם נקודות הקיצון המירביות בכל המאה ה21st


תרגום: ראשית מדע