תמונת היום באסטרונומיה

 

גלו את היקום!. בכל יום מוצג שיקוף או תצלום שונה של היקום המרתק שלנו, לצד הסבר קצר מפרי עטו של אסטרונום מקצועי.

 

18 במרץ 2014


מערבולות בקרינת הרקע הקוסמית מעידות על התפיחה האינפלציונית

Image Credit: BICEP2 Collaboration, NSF, Steffen Richter - Harvard

הסבר: האם עבר על היקום שלב קדום של התפשטות מהירה? השערת התפיחה האינפלציונית נוסחה על מנת להסביר מספר מאפיינים קוסמיים מעוררי תהיה דוגמת הסיבה באשר למראה האחיד של היקום עת מביטים לשני כיוונים מנוגדים. אמש פורסמו תוצאות המעידות על מאפיינים חזויים בעוצמה מפתיעה, המאוששים תחזיות הנגזרות ממודל התפיחה האינפלציונית באשר לתבניות הקיטוב הצפויות בקרינת הרקע הקוסמית במיקרוגלים -- אור אשר הוקרן לפני כ 13.8 מיליארד שנים, עת היקום הפך שקוף לראשונה. ניתן לייחס תבניות מערבוליות אלה, המכונות קיטוב מוד B, באופן ישיר לכיווץ ולמתיחה המופעלים בידי גלי כבידה על אלקטרונים פולטי פוטונים. התוצאות המפתיעות נתגלו בנתונים אשר נאספו בידי מצפה גלי המיקרו להדמיית קיטוב הרקע החוץ גלקטי 2 (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 2 - BICEP2), המוצב בסמוך לקוטב הדרומי. BICEP2, הינו הצלחת המוצבת על גבי המבנה בשמאלו של התצלום דלעיל. שימו לב, בתמונת מפת השמים בגלי מיקרו מימין למעלה,  כיצד וקטורי הקיטוב השחורים נראים מסתחררים סביב פסגות הטמפרטורה המקודדות בצבע. על אף מובהקותן הסטטיסטית של התוצאות, תיוותרנה ככל הנראה המסקנות שנויות במחלוקת, עת ניסיונות אימות במצפים בלתי תלויים, טרם בשלו. 


תרגום: ראשית מדע